Czym jest ED

Edukacja domowa to wg prawa oświatowego spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Dziecko uczy się w domu, a rodzic jest jego nauczycielem. Mimo nauczania domowego, dziecko jest formalnie zapisane do naszej szkoły. Otrzymuje legitymację szkolną i ma prawo uczestniczyć w dodatkowych zajęciach organizowanych przez szkołę. Nikt nie ingeruje w sposób ani tempo nauki w ciągu roku. Jedynym obowiązkiem nałożonym odgórnie na rodziny edukujące bez szkoły jest zdawanie egzaminów klasyfikacyjnych. Na koniec każdego roku dyrektor szkoły, do której zapisane jest dziecko, w porozumieniu z rodzicami, wyznacza termin egzaminu. Jest to sposób na sprawdzenie czy dziecko przyswoiło sobie podstawę programową dla danego etapu edukacji i warunek uzyskania promocji do następnej klasy. Po zdaniu egzaminu dziecko otrzymuje świadectwo ukończenia danej klasy, jedyną różnicą jest brak oceny z zachowania. 

Nasza placówka w Garwolinie oferuje swoim podopiecznym opiekę merytoryczną i dydaktyczną, tak aby nauczanie w domu było jak najbardziej efektywne i dopasowane do potrzeb konkretnego dziecka.

Nazwa EDUKACJA DOMOWA pochodzi z angielskiego homeschooling – HS. Dotyczy osób objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, czyli od 6 do ukończenia 18 roku życia. Tę formę nauki poza systemem reguluje Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016. art.37.

Przewiń do góry