Czym jest Edukacja Domowa

Edukacja domowa to spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą. Jest rozwiązaniem dopuszczonym w polskim systemie prawnym i praktykowanym przez coraz większą liczbę polskich rodzin. W Polsce umożliwia to art. 37 ust. 1 do 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe dyrektor szkoły może na wniosek rodziców w formie decyzji zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku nauki poza szkołą.

W praktyce dziecko uczy się w domu, a rodzic jest jego nauczycielem. Ideą edukacji domowej jest postawienie na indywidualny charakter nauki. Uczeń zdobywa wiedzę we własnym tempie. To rodzic decyduje i dopasowuje grafik zajęć dziecka do rytmu rodziny.

Uczeń w edukacji domowej jest formalnie zapisany do szkoły. Otrzymuje legitymację szkolną i ma prawo uczestniczyć w dodatkowych zajęciach organizowanych przez szkołę. Pod koniec roku szkolnego dziecko musi podejść do egzaminu kwalifikacyjnego.

Edukacja domowa to:
 • Kreatywne metody nauczania
 • Indywidualny rozwój zainteresowań i pasji każdego dziecka
 • Przyjazna atmosfera sprzyjająca rozwoju dziecka
 • Wzmocnienie więzi rodzinnych
Nasza szkoła uczniom w edukacji domowej zapewnia:
 • Legitymacje uczniowskie i świadectwa; dokumenty mają taką samą rangę, jak szkół stacjonarnych.
 • Bezpłatne wypożyczanie podręczników szkolnych.
 • Bezpłatny dostęp do platformy wspomagającej naukę dzieci w edukacji domowej.
 • Bezpłatny dostęp do nauki.
 • Starannie dobrany, doświadczony w pracy z uczniami z ED zespół nauczycieli gotowy, by nieść pomoc dzieciom i rodzicom zawsze, kiedy pojawią się trudności.
 • Sprawną i przyjazną kadrę administracyjną
 • Otwartość na nowatorskie rozwiązania.
Nasza szkoła w ramach edukacji domowej oferuje:
 • Możliwość dostosowania terminów egzaminów do indywidualnych potrzeb uczniów i rodziców
 • Egzaminy w przyjaznej, rodzinnej atmosferze,
 • Konsultacje metodyczne w sprawie realizacji podstawy programowej.

Internetowa Platforma Edukacyjna

Dzięki współpracy z Centrum Nauczania Domowego, każdy uczeń realizujący obowiązek szkolny poza szkołą otrzymuje bezpłatny dostęp do platformy, która zawiera narzędzia i treści umożliwiające nauczanie w domu. Razem z dzieckiem możecie swobodnie korzystać z dużej ilości materiałów edukacyjnych bogatych w filmy, animacje, piosenki i gry edukacyjne.

Dowiedz się więcej!

Centrum Nauczania Domowego

Nazwa EDUKACJA DOMOWA pochodzi z angielskiego homeschooling – HS. Dotyczy osób objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, czyli od 6 do ukończenia 18 roku życia. Tę formę nauki poza systemem reguluje Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016. art.37.

Przewiń do góry