Edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy, ale musi przyjąć nową formę, szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości

Maria Montessori

Maria Montessori, Włoszka urodzona w 1870 roku, ukończyła szkołę techniczną i studia medyczne. Wiele lat później Montessori skrytykuje pedagogikę „szkolnej ławki”. Pod koniec XIX wieku rozpoczęła pracę w Klinice Psychiatrycznej Uniwersytetu Rzymskiego, gdzie poświęciła się pracy z dziećmi upośledzonymi oraz zgłębianiem wiedzy na temat pedagogiki specjalnej. Montessori zaczęła również kierować Instytutem Medyczno-Pedagogicznym Kształcenia Nauczycieli dla Opieki i Wychowania Dzieci Umysłowo Upośledzonych. Prędko okazało się, że osiąga ona świetne wyniki w nauczaniu, lepsze niż nauczyciele pracujący z dziećmi bez upośledzeń.

„Uczyłam się dziecka. Wzięłam to, co dziecko mi przekazało i wyraziłam to, i tak powstała metoda zwana metodą Montessori.” — Maria Montessori

Na początku XX wieku zaproponowano Montessori stanowisko kierownika w domowej świetlicy-przedszkolu (tego typu miejsca były wówczas popularne we Włoszech, utworzone je dla dzieci z rodzin robotniczych). Montessori nazwała to miejsce „Domem Dziecięcym” (Case dei Bambini). Postarała się o odpowiednie meble, dobrze przygotowała pracowników do pracy z dziećmi, udoskonalała swój materiał dydaktyczny. Postanowiła, że dzieciom nie należy niczego narzucać, lecz dawać im swobodę w wyborze narzędzi oraz czasu i miejsca nauki, nie stosować systemu kar i nagród. Starała się pracować z dziećmi tak, by budować w nich poczucie własnej wartości, zaufanie, empatię, cierpliwość, wytrwałość oraz radość.

Niezwykły sukces dydaktyczny i wychowawczy Montessori spowodował, że już w 1911 roku jej metodę zaczęto stosować w całych Włoszech, a także w Szwajcarii. Coraz więcej placówek w Europie i Stanach Zjednoczonych zaczęło wprowadzać jej sposób nauczania. W 1929 roku powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Montessori, które kształciło pedagogów i koordynowało pracę placówek montessoriańskich. Po II wojnie światowej Maria Montessori postarała się o reaktywację dawnych instytucji pracujących według jej metody, zaczęto również otwierać nowe. W swoje osiemdziesiąte urodziny Montessori wystąpiła na konferencji poświęconej nauczaniu według jej metody. Wygłosiła trzy wykłady i wypowiedziała słynne zdanie „pomóż mi zrobić to samodzielnie”, które przejdzie do historii jako motto wychowania w duchu montessoriańskim.

„W mojej wizji przyszłości młodzi ludzie nie zdają kolejnych egzaminów przechodząc ze szkoły średniej na uniwersytet. W mojej wizji przyszłości młody człowiek przechodzi z jednego etapu samodzielności do kolejnego – wyższego dzięki swojej własnej aktywności, wysiłkowi własnej woli. To właśnie stanowi wewnętrzny rozwój człowieka.” — Maria Montessori

Maria Montessori została odznaczona nagrodami i wyróżnieniami za swoje osiągnięcia, między innymi otrzymała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Sorbonie, krzyż Legii Honorowej oraz nominację do pokojowej Nagrody Nobla. Zmarła w 1952 roku w holenderskim Noordwijk, które po dziś dzień jest siedzibą Międzynarodowego Stowarzyszenia Montessori.

Źródło: pcm.edu.pl

Przewiń do góry