Naszym zamiarem jest zorganizowanie w niedalekiej przyszłości stacjonarnej nauki w duchu pedagogiki montessoriańskiej, placówki funkcjonującej pięć dni w tygodniu, będącej alternatywą dla tradycyjnej szkoły.

Zależy nam, żeby dzieci mogły rozwijać się w swoim tempie i w kierunku, w którym chcą podążać, motywowane nie poleceniami nauczyciela, a wewnętrzną potrzebą zdobywania wiedzy.

Ważne jest dla nas, żeby były blisko siebie, swoich potrzeb, pragnień i marzeń.

Metoda Montessori widzi edukację jako rozwój osobowości, więc zależy nam, żeby tak widziały ją też dzieci. Rozwój bez strachu i paniki. Edukacja bez ocen, dzwonków, szkolnej ławki i stresu związanego choćby z ocenianiem.

Badania pokazały, że najlepszym przyczynkiem do przyszłego sukcesu jest pozytywna samoocena. Programy Montessori, które opierają się na nauce samowystarczalności bez rywalizacji, pomagają dzieciom budować silną osobowość oraz wiarę w samych siebie.

Przewiń do góry